Bài học trước Hoàn thành và tiếp tục  

  Giới thiệu khóa học

Ở khóa học lập trình iOS cơ bản đầu tiên này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá và trải nghiệm nghề lập trình ứng dụng iOS. Chúng ta sẽ cùng nhau học phát triển 2 ứng dụng đầu tay là ứng dụng thời tiết và ứng dụng Airbnb (tìm phòng). Các bạn sẽ tìm hiểu cách sử dụng Xcode, nghiên cứu về các thành phần trong phát triển ứng dụng iOS. Đồng thời, các bạn sẽ tự tay thiết kế 2 ứng dụng này bằng công cụ Sketch và Principle.

Quiz
Discussion
5 bình luận